MAAGD 24 augustus – 23 september

STENEN EN STERRENBEELDEN

Tekst en foto’s: Nynke-Enfaeridia © 2018: Enfaeridion

De relatie tussen edelstenen en de tekens van de dierenriem.

Ieder teken van de dierenriem heeft zijn  unieke vibratie die mensen en dieren die onder dit teken worden geboren beïnvloedt.
Dit verschijnsel kan zich uiten in bepaalde temperamenten, voorkeuren, neigingen en gedrag.
Reeds in de vroegste tijden zijn mensen zich al bewust dat de vibraties van edelstenen corresponderen met de stand van de planeten en de twaalf tekens van de dierenriem.
Een edelsteen die past bij het zonne-teken waaronder je geboren bent – dit is het teken van de dierenriem waarin de zon stond op het moment van jouw geboorte – heeft met zijn speciale, voor de steen unieke energie,  invloed op de persoon die je bent en de wijze waarop je ontwikkelt.
Sommige stenen kunnen je persoonlijkheid versterken en andere kunnen een teveel aan energie, of de wat meer ongewenste kanten juist wat temperen.

Sterrenbeeld MAAGD met corresponderende edelstenen

Voor mensen die geboren zijn van  24.8 – 23.9 staat hun zonneteken in het sterrenbeeld Maagd.

De planeet die bij teken Maagd hoort is de Mercurius en het bijbehorende element is aarde.

Maagden houden van zuiverheid en perfectie en zijn op zoek naar de ultieme waarheid in het leven, los van subjectieve gedachten en gevoelens.
Ze houden  van orde en zijn  hiermee erg gevoelig voor de met elkaar in verband staande ordeningsprincipes waarop ons hele  bestaan is gebaseerd.

Vragen als ‘Waar kom ik vandaan? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? en Waarom ziet de aarde eruit zoals ze er uit ziet en hoe werkt alles dan?’, kunnen de Maagd sterk bezighouden.

De maagd wil heel graag de samenhang en wisselwerking  tussen alle dingen begrijpen en deze liefst in een perfecte harmonieuze vormgeving terugzien.
Omdat hij zich ook sterk bewust is dat hij onderdeel is van de kosmische eenheid zal de Maagd zichzelf gemakkelijk dienstbaar opstellen ten aanzien van het grote geheel.

Door het dragen van verantwoordelijkheid voelt hij zich verbonden met de kosmische structuren die hij graag in alle zaken op aarde tot in het kleinste detail terug wil vinden en leren begrijpen.
Het ordenen van aardse zaken vanuit het ideaal van zuiverheid, properheid en het streven naar harmonie, staan daarom voor de Maagd hoog in zijn prioriteitenlijstje.
Zo kan hij tegemoet komen aan het zich verbonden voelen met de kosmische structuren waaruit de gehele schepping is opgebouwd.
Maagden hebben ook vaak veel gevoel voor taal. Mooi taalgebruik versterkt het gevoel van harmonie waaraan de Maagd behoefte heeft.

Met oog voor detail (het kleinste dingetje maakt immers onderdeel uit van het grote geheel) worden problemen vaker met een rationele aanpak opgelost dan dat de Maagd uitgaat van een gevoelsstandpunt.
Aardse structuren zijn voor de Maagd vaker belangrijker dan gevoelens. Deze kun je immers moeilijker ordenen.

Omdat de Maagd zijn leven graag onder controle heeft, streeft hij naar materiële zekerheid. Daarbij zal hij zijn gevoelens niet zo gemakkelijk uiten.
Hartstochtelijk leven vanuit het gevoel houdt het risico in dat de Maagd de controle verliest.
Om die reden zal hij niet zelden vluchten in vaste gedragspatronen.

In zijn zoeken naar zekerheid kan hij dan gemakkelijk blijven steken in principes en regels.
Met zijn realistische inslag kan hij de neiging hebben om een cynische houding aan te nemen ten aanzien van alles wat ongrijpbaar is voor het verstand en de zintuigen.

Op deze manier ontzegt hij zich echter de toegang tot diepere gevoelens en spirituele inzichten.
De Maagd zal er moeten waken dat zijn liefde voor detail en perfectie voor een inperking van zijn blikveld zorgt.
Anders zal hij zich gaan ergeren aan alles wat niet in zijn straatje van de perfecte orde der dingen past.

Voor Maagden is het heel belangrijk dat zij voor alles leren vertrouwen op de ordende principes van het universum en dat zij zich overgeven aan het idee dat zij nog niet alles kunnen begrijpen.

Het vertrouwen op de kosmische orde en eenheid zal de neiging tot dienen van de Maagd richten op het leren luisteren naar de innerlijke stem.
Zo kan hij zichzelf genezen van onzekerheid en zich thuis voelen in zijn speciale plaats binnen het grote geheel.

Op deze wijze zal de Maagd in staat zijn om diepe spirituele inzichten te vertalen in duidelijke taal en vorm of in genezend werk.
Met hun  realiteitszin en analytische verstand kunnen Maagden hun spirituele inzichten dan via prachtige methoden, aanwijzingen en inzichten de wereld waarin wij leven verrijken.


Edelstenen van de Maagd:                                                 

1 Barnsteen: brengt ontspanning vergroot de zonnekracht en sterkt hiermee het  zelfvertrouwen.

2 Tijgeroog: richt de blik naar binnen, geeft flexibiliteit en openheid en helpt om contact te maken met het eigen diepe weten.

3 Jaspis:  geeft goede verbinding met de natuur, stimuleert onbaatzuchtigheid,werkt aardend en versterkt uithoudingsvermogen

4 Citrien: verhoogt de opname van lichtkracht en versterkt intellectuele en intuïtieve inzichten.

5 Sodaliet: verdiept het denken en geeft rust.

6 Carneool: geeft zekerheid en geborgenheid,  helpt mee te gaan in de levensstroom en bevordert creativiteit.

7 Lapis Lazuli: bevordert zelfreflectie, eerlijkheid en de intuïtie.

8 Amethist: voor het ontwikkelen van overgave, geduld en het luisteren naar de innerlijke stem.

9 Saffier: helpt om te verdiepen en te vertrouwen  op de eigen Goddelijke kracht die in innerlijke stilte gevonden kan worden.

 

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de stenen voor het sterrenbeeld MAAGD.