MAAGD

Uitgebreide beschrijving van de edelstenen die horen bij het astrologische teken Maagd:

TIP: Met een muisklik op de foto kun je even een blik werpen in onze webshop.
Uiteraard hebben we nog veel meer edelstenen en edelsteensieraden van deze steensoorten in onze winkel.

1 Barnsteen vergroot de zonnekracht in de Maagd.

De energie van Barnsteen stimuleert bij de Maagd een optimistische levenshouding en schenkt blijdschap, warmte, behaaglijkheid en lichamelijk welzijn.
De steen helpt hem om te ontspannen en om vertrouwen te stellen in het leven, zodat angst, nervositeit en de drang om alles onder controle te houden los gelaten kunnen worden.

 

2 Tijgeroog helpt de Maagd om inzichten te verkrijgen in zichzelf.

De energie van Tijgeroog helpt de Maagd om los te komen uit starre denkstructuren.
Doordat Tijgeroog de blik meer naar binnen richt wijst hij de Maagd ook op de grenzen van het rationele denken.
Tijgeroog maakt de Maagd duidelijk wanneer zijn behoefte aan uiterlijke zekerheid zijn ontwikkeling remt en helpt om op zijn eigen innerlijke kracht te vertrouwen.

 

3 Jaspis helpt – door zijn aardende kracht – de Maagd zichzelf  met heel zijn hart open te stellen voor de wijsheid van de aarde.

De energie van Jaspis bevordert zijn gezond verstand en doorzettingsvermogen en helpt tegelijkertijd de Maagd om lichaam en geest te zuiveren en in dienst te tellen voor het grote geheel.
Zo leert hij zijn diepere kracht kennen door zich bescheiden en onbaatzuchtig aan zijn aardse levenspad te wijden.

 

4 Citrien vergroot de lichtkracht van de Maagd en geeft hem warmte en zelfvertrouwen zodat zijn ondernemingen succesvol kunnen worden.

De energie van Citrien  maakt hem ontvankelijk voor nieuwe ideeën en ervaringen.
Ze helpt om gebeurtenissen te verwerken en laat zijn rationele begrijp tot wijsheid rijpen. Citrien verruimt de blik van de Maagd zodat hij behalve de details ook het geheel kan overzien.

 

5 Sodaliet schenkt rust en concentratie.

De energie van Sodaliet verdiept het denken en het waarnemingsvermogen van de Maagd en richt zijn gedachten op het wezenlijke. Ze helpt de Maagd om zich bewust te worden van zijn idealen.
Sodaliet versterkt de eigen mening en helpt om deze ook naar buiten toe te uiten.

 

6 Carneool schenkt de Maagd kracht en vitaliteit.

De energie van Carneool  gaat verstarring van het denken tegen en stimuleert een open, optimistische en vrolijke levenshouding. Ze herinnert de Maagd aan de intense schoonheid van de schepping en helpt hiermee zijn hart te openen voor de natuurlijke ritmes van het leven.
Op deze wijze helpt de steen de Maagd zijn dagelijkse plichten met plezier te vervullen.

 

7 Lapis Lazuli vergroot het intuïtieve denken van de Maagd.

De energie van Lapis Lazuli bevordert zelfreflectie en helpt de Maagd in het zoeken naar de diepste waarheden over het leven. Ze  helpt hem de universele wetmatigheden te onderkennen.
Lapis Lazuli vergroot bij de Maagd het inzicht in de samenhang van alle dingen en ontwikkelt op deze wijze het bewustzijn van  het Weten dat alle leven EEN is.

 

8 Amethist geeft rust in het hoofd  en vergroot het intuïtieve waarnemen.

De energie van Amethist opent bij  de Maagd  zijn bewustzijn voor de waarheid van het spirituele en hiermee het vertrouwen in het Goddelijke.
Amethist helpt de Maagd om zich hierin geborgen te voelen en zich zo over te geven.
aan de kosmische orde.
Hij zal op zoek gaan naar de hoogste volmaaktheid door zijn verstand en capaciteiten in dienst te stellen van het  Goddelijke.

9 Blauwe Saffier heeft een zuiverende en vernieuwende werking op het bewustzijn van de Maagd.

De energie van blauwe Saffier brengt het bewustzijn van de Maagd in contact met de diepste waarheid over het leven en schenkt hem vertrouwen in de werking van de kosmische wetmatigheden.
Op deze wijze vindt de Maagd zijn diepste geborgenheid terug in het weten dat zijn ziele-leven toebehoort aan de hoogste volmaaktheid en dat hij er hier in zijn werk op aarde naar kan streven om deze te bereiken door zijn verstand, scheppingskracht en helende inzichten in dienst te stellen van het grote geheel.
Op deze wijze kan hij niet alleen zichzelf maar ook anderen terug leiden naar heelwording.