Meditatie


Meditatie verzorgd door Nynke-Enfaeridia:
‘Volg de weg terug naar jezelf; naar wie je ècht bent.’

Wat maakt een meditatie bij Enfaeridion zo uniek?

Deze meditatie is vooral bijzonder doordat ik tijdens dit ‘stilte-uur’ werk vanuit een verhoogde staat van bewustzijn.

De meditatie wordt ingeleid door een geleide meditatie, waarbij vooral gewerkt wordt vanuit de Vipassana gedachte. Dit betekent dat er geoefend wordt in het ‘aanwezig zijn’.

Dit ‘aanwezig zijn’ komt tot uitdrukking in fysieke ontspanningsoefeningen, zoals het volgen van de ademhaling, maar ook het bewust worden van de spieren in het lichaam en van de lichaamsprocessen.

meditatie ruimte
Nynke-Enfaeridia:
” Wij hebben hierbij gekozen om de meditatielessen zittend op een stoel te laten plaatsvinden, waarbij een rechte houding wordt gestimuleerd. Zo kan er een goede wakkere houding ontstaan om ontspannen te luisteren en waar te nemen.

Verder zal er aandacht uitgaan naar het ‘geestelijk aanwezig zijn’.
Hierbij vormt  bewustzijns-training een onderdeel, dat tot uiting komt in het in stilte luisteren naar bepaalde levensvraagstukken die ik spontaan in het moment vanuit stilte naar voren zal brengen.
Deze vraagstukken zullen afgestemd worden op de energie van  de aanwezigen.
Zo kan er een moment geschapen worden waarin de vrijkomende energie zo goed mogelijk wordt afgestemd op het individuele opname vermogen van ieder die in de groep aanwezig is.
Deze vraagstukken hebben alle betrekking op de verschillende wijzen hoe je met liefde naar jezelf en de wereld op je heen kunt leren kijken. Hierbij vormt ook het leren onderscheiden van wat nu je eigen gedachten zijn en welke onbewust van anderen worden overgenomen, een belangrijk onderdeel.”

Een stilte moment van ongeveer een half uur kan benut worden om de inspirerende woorden van Nynke-Enfaeridia te overdenken en om deze – waar mogelijk – in te passen in het eigen concept van zelfbeleving.
Zo kan er steeds meer openheid en stilte ontstaan in jezelf.

Omdat ik zelf werk vanuit een verhoogde staat van bewustzijn, benut ik dit stiltemoment om iedereen in de groep geestelijk aan te raken, waardoor energieën in balans kunnen worden gebracht.

Dit kan vervolgens leiden tot een nog diepere ontspanning, meer zelfbewustzijn en zelfs genezing van klachten op zowel geestelijk als fysiek niveau.