WATERMAN 21 jan. – 19 febr.

STENEN EN STERRENBEELDEN

Tekst en foto’s: Nynke-Enfaeridia © 2018: Enfaeridion

De relatie tussen edelstenen en de tekens van de dierenriem.

Ieder teken van de dierenriem heeft zijn  unieke vibratie die mensen en dieren die onder dit teken worden geboren beïnvloedt.
Dit verschijnsel kan zich uiten in bepaalde temperamenten, voorkeuren, neigingen en gedrag.
Reeds in de vroegste tijden zijn mensen zich al bewust dat de vibraties van edelstenen corresponderen met de stand van de planeten en de twaalf tekens van de dierenriem.
Een edelsteen die past bij het zonne-teken waaronder je geboren bent – dit is het teken van de dierenriem waarin de zon stond op het moment van jouw geboorte – heeft met zijn speciale, voor de steen unieke energie,  invloed op de persoon die je bent en de wijze waarop je ontwikkelt.
Sommige stenen kunnen je persoonlijkheid versterken en andere kunnen een teveel aan energie, of de wat meer ongewenste kanten juist wat temperen.

Sterrenbeeld WATERMAN met corresponderende edelstenen:
Voor mensen die geboren zijn van  21.01 – 19.2 staat hun zonneteken in Waterman.
De planeet die bij teken Waterman hoort is  Uranus en het bijbehorende element is lucht.

Het grootste persoonlijke goed voor de Waterman is vrijheid.
Om die reden zal de Waterman altijd geneigd zijn om starre structuren te doorbreken.
Hij wil zich, bevrijd van aardse lasten, liefst vrij als een vogel door de lucht bewegen om zo van een afstandje te kunnen kijken naar de wereld beneden hem.
Op die manier kan hij zijn diepste inzichten verkrijgen.

Door los te komen van persoonlijke verwikkelingen met de mensen om hem heen zal hij ontdekken dat wij allemaal deel uitmaken van een groter geheel.
Watermannen staan het liefst niet betrokken en onafhankelijk boven alle dingen, om zich tegelijkertijd vanuit een diepere universele liefde met alles verbonden te voelen.

Deze wetenschap leidt ertoe dat de Waterman graag optreedt als vernieuwer ten dienste van een vrije humane samenleving.
Watermannen zijn vaak hun tijd ver vooruit.
Onder het teken Waterman vind je de vernieuwers, de uitvinders, de hervormers en de vrijdenkers.
Onder zijn invloed voltrekken zich politieke, wereldbeschouwelijke en technische revoluties.

De Waterman heeft een grote behoefte om zichzelf uniek te voelen.
Hij creëert daarom graag zijn eigen persoonlijke leefstijl die liefst vrij van conventies moet zijn. Hij heeft een originele, vrije spontane geest en zit  vol met ideeën die vaak op een intuïtieve manier ontstaan. Over de trefzekerheid hiervan staat de Waterman dikwijls zelf verbaasd.

Omdat Watermannen  echter ook echte ‘mensen mensen’ zijn, werken ze  graag in teamverband.
De Waterman is ruimdenkend en tolerant en kan er zeer van genieten om gedachten uit te wisselen met anderen
Ook het samen iets tot stand brengen hoort vaak tot hun hoge idealen.
Omdat de Waterman zich sterk bewust kan zijn van het feit dat hogere universele belangen boven het persoonlijke belang kunnen gaan, steekt hij gemakkelijk energie in het helpen van anderen en kan hij een geduldige leraar zijn die graag alles uitlegt.

Omdat watermannen zo idealistisch zijn kunnen zij echter ook wat doorslaan in de ideeën die zij verzamelen.  Ze kunnen hierbij te zeer vertrouwen op hun intellect in plaats van op hun intuïtie.
Door hun behoefte aan uniek zijn kunnen zij problemen ondervinden als het gaat over het ervaren van menselijke warmte en verbondenheid.
Hun ruime opvattingen kunnen aanleiding geven tot verwarring en irritatie bij anderen die hen niet begrijpen.
Hierdoor kan er (emotionele) afstand ontstaan, doordat mensen – vaak zijn directe omgeving – de Waterman kunnen gaan ontwijken.
Hierbij raakt hij in een isolement. De Waterman kan zich dan gekwetst voelen omdat anderen hem niet begrijpen en dat hij hierdoor op een afstand gehouden wordt; iets dat de Waterman diep  in zijn hart heel erg vindt.
In zijn ‘uniek zijn’ wil hij toch heel graag geaccepteerd en opgenomen worden door anderen.

Voor de Waterman is het een uitdagende les om tussen de vele gedachten en ideeën datgene eruit te filteren wat er echt toe doet. Wanneer hij hier meer aandacht aan besteedt, wordt de kans dat de hij weer op de aarde land steeds groter.

En dat laatste is voor de Waterman van het grootste belang; dat hij leert beseffen dat zijn ideeën tijd nodig hebben om te landen, om te aarden.
Het is nodig dat de Waterman de grenzen van de uiterlijke realiteit aanvaardt.
Zo kunnen zijn gedachten en ideeën aansluiting vinden bij anderen.

De Waterman mag leren dat hoewel hij heel hoog kan vliegen, hij ook moet kunnen landen. Durft hij de gewone kleine dingen en plichten van alle dag  te aanvaarden dan kan hij in harmonie met alle leven blijven.
En wanneer hij steeds meer op zijn intuïtie gaat vertrouwen in plaats van op zijn verstand kan hij als boodschapper van een nieuw tijdperk de wereld waarachtige liefde en wijsheid brengen.

Edelstenen van de Waterman

1 Turkoois: voor versterking van de intuïtie en bescherming tegen invloeden van buitenaf.

2 Chrysocolla: geeft rust en brengt harmonie tussen de hoogste wens van innerlijke vrijheid en noodzaak om te aarden.

3 Opaal: geeft levensvreugde en zin om nieuwe dingen te  ontdekken en maakt tegelijkertijd bewust van de diepte van de  levensenergie die door alles heen stroomt.

4 Blauwe Topaas: lost verstarde structuren op in de gevoelswereld van de Waterman.

5 Aquamarijn: versterkt de intuïtie, brengt licht en helderheid en helpt de Waterman om de innerlijke harmonie te ervaren met zijn diepste wezen.

6 Blauwe Fluoriet: versterkt de intuïtie en helpt de Waterman om zijn intuïtieve ervaringen  te aanvaarden.

7 Blauwe Saffier: maakt de Waterman ontvankelijk voor het luisteren  naar zijn hogere zelf; zijn innerlijke stem.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de stenen voor het sterrenbeeld WATERMAN.