*27* MIMULUS & MALACHIET

header

Een held in het dagelijks leven.
27 Mimulus & Malachiet
In het dagelijks leven komen we onszelf vaak tegen in situaties waarin we onze angst de baas moeten blijven, terwijl ze  in feite ongevaarlijk of soms zelfs niet reëel zijn, zoals angst voor donker, geluiden, muizen, spinnen enz.
Maar ook spreekangst, vliegangst, angst om alleen te zijn, angst voor ziektes, angst voor  autorijden of  het in een mensenmassa verkeren kunnen ons beperken in onze bewegingsvrijheid.

Deze elixer geeft kracht om boven de angst uit te stijgen, doordat zij  helpt om op een afstand te kijken naar dat wat ons angst aan jaagt en geeft ons  moed om dit te zien als een uitdaging.
Zij helpt ons om schuchterheid te overwinnen en geeft  tevens bescherming tegen de grofheden in het dagelijks leven
Wanneer we de angst achter ons kunnen laten krijgen wij er emotionele vrijheid voor terug.

MonoklienMalachiet is een monoklien kristal met als kenmerkende affirmatie:
‘Er zijn altijd twee mogelijkheden.’  ofwel  ‘Alles heeft twee kanten.’

In combinatie met de Bachbloesemremedie  ‘Mimulus’  wordt dit:
‘Een held in het dagelijks leven.’

Prijs: € 15,95

Gebruiksaanwijzing……

Wat biedt een Sellizin-consult?  Lees meer…….

Bestellen……

Disclaimer……