*26* SCLERANTHUS & CHRYSOCOLLA

header

In balans.

Als polaire wezens pendelen wij gemakkelijk tussen extremen heen en weer en kunnen hierdoor soms moeilijk beslissen.
Zo ontstaat vaak een ondermijnende toestand van aarzelen en twijfelen en het conflict om tot een besluit te komen.

Deze elixer helpt het conflict, dat wij vaak ondervinden tussen hoofd en hart, te verminderen, waardoor extremen in denken en voelen verdwijnen.
Ze brengt  weer rust en evenwicht.
Keuzes kunnen nu gemaakt worden vanuit het ‘hart met verstand’.

Monoklien

 

 

Chrysocolla is een monoklien kristal met als kenmerkende affirmatie:
‘Er zijn altijd twee mogelijkheden.’  ofwel  ‘Alles heeft twee kanten.’

In combinatie met de Bachbloesemremedie  ‘Scleranthus’  wordt dit:
‘In balans.’

Prijs: € 15,95

Gebruiksaanwijzing……

Wat biedt een Sellizin-consult?  Lees meer…….

Bestellen……

Disclaimer……