STEENBOK

Uitgebreide beschrijving van de edelstenen die horen bij het astrologische teken Steenbok:

TIP: Met een muisklik op de foto kun je even een blik werpen in onze webshop.
Uiteraard hebben we nog veel meer edelstenen en edelsteensieraden van deze steensoorten in onze winkel.

1 Jaspis bevordert standvastigheid en volharding.

Jaspis helpt de Steenbok om zijn idealen te verwezenlijken op zijn weg naar boven en bevordert een realistische kijk op het leven.
De energie van Jaspis maakt tegelijkertijd ook bescheiden, omdat ze de Steenbok herinnert aan de kracht van de aarde die de Steenbok voedt en beschermt. 
Op deze wijze zal zij de steenbok inspireren om zijn kracht voor het algemeen nut in te zetten.

2 Maansteen helpt de Steenbok om meer vanuit zijn hart te leven.

De energie van Maansteen helpt de Steenbok inzien dat het belangrijk is om gevoelens te uiten, wil hij echt contact te maken met zichzelf en de wereld.
Alleen zo kan hij innerlijk groeien.  Diepliggende gevoelsblokkades kunnen door de energie van Maansteen gaan oplossen.
Ook na emotionele teleurstellingen helpt de Maansteen om ontvankelijk te blijven voor nieuwe ervaringen.
Het is  hiermee voor de Steenbok ook een zeer goede steen om relaties in harmonie te brengen/houden.

3 Obsidiaan is een steen die de Steenbok in contact brengt met zijn onderbewustzijn. 

De energie van Obsidiaan helpt de Steenbok om door alle lagen van zijn onderbewustzijn te reizen op weg naar het licht, naar zelfkennis.

Ook wanneer het tegenzit kan deze steen helpen om opgedane  inzichten en idealen vast te houden.


4 Parel helpt de Steenbok om de liefdevolle schoonheid te aanvaarden van zijn eigen wezen.

De energie van Parel geeft de Steenbok een gevoel van emotionele veiligheid en hem om open te staan voor gevoelens, zowel die van hemzelf als van anderen.

Parel stimuleert een liefdevolle levenshouding en helpt hiermee zichzelf en anderen te accepteren.

Ze helpt inzien dat niemand perfect hoeft te zijn om geliefd te worden.

5 Groene/ zwarte Toermalijn maakt de Steenbok ontvankelijk voor spirituele energieën.

De energie van Toermalijn maakt de Steenbok heel doelgericht om zichzelf zowel vanbuiten als vanbinnen te leren kennen als het hoogste liefdevolle bewustzijn dat hij in zijn diepste wezenskern is.

Toermalijn helpt om de hindernissen te overwinnen die zijn diepste aspiraties in de weg kunnen staan.

De groene Toermalijn opent hierbij de hartenergie en de zwarte Toermalijn maakt bewust van zijn verantwoordelijkheid om het licht te dienen.

 

6 Rookkwarts herinnert de Steenbok eraan dat in alle vormen van de schepping het goddelijk licht aanwezig is.

Het is weliswaar versluierd, maar vanbinnen getuigt al het leven van een zuiverste schoonheid.

Dit besef helpt de Steenbok om verharde structuren op te lossen en zichzelf en anderen te vergeven.

De energie van Rookkwarts helpt de Steenbok om zichzelf en anderen weer in het licht te zetten.

7 Bergkristal maakt alles helder en bevordert zelfreflectie. 

De energie van Bergkristal helpt de Steenbok om te mediteren en brengt hem in contact met zijn innerlijk licht.
Als een helder kristal kan hij zijn ziele-licht steeds beter gaan ontvangen en doorgeven.
Bergkristal helpt  de sluier op  te lichten die de Steenbok verhindert om zichzelf te zien zoals hij werkelijk is; een goddelijk wezen dat een is met alles wat leeft.

8 Diamant helpt de Steenbok om zich de richten op het zuivere, het wezenlijke. 

De energie van diamant helpt de Steenbok in zijn groei naar het volmaakte bewustzijn alles achter te laten wat niet meer bij hem past.
Hierbij brengt de energie van diamant ook  negatie emotionele structuren aan het licht die  hem afhouden van het kunnen ontvangen van goddelijke liefde.
Diamant kan de Steenbok weer in contact brengen met  de hoogste waarheid; het alomvattende Goddelijke bewustzijn.