Het Contact

Allereerst wil ik je graag vertellen over de bron die mijn leven voorgoed heeft veranderd.
Deze bron noem ik: het Contact.

Nynke-Enfaeridia PS100_5442Door een jarenlange zoektocht naar mijzelf ben ik uiteindelijk iets heel belangrijks te weten gekomen.
Er was een tijd dat ik deed alsof ik tevreden was met mijzelf. Ik probeerde te zijn zoals het hoort, zoals mijn omgeving van mij verwachte en ik maakte mijzelf wijs dat ik daar gelukkig mee kon zijn.
Dit leverde mij een bepaalde mate van emotionele veiligheid en maatschappelijke erkenning op.
Zo hoefde ik niet echt zelf te denken.
Ik hoefde ook niet echt zelf te voelen.
Ik hoefde, net als zoveel anderen om mij heen, niet te luisteren naar mijn eigen hart.
Ik hoefde ook niet stil te zijn.
Woorden, gedachten en gevoelens dicteerden mij precies wat ik moest doen.
En wat ik moest doen, was precies wat ik kon verwachten van een wereld die in mijn behoeften moest voorzien, omdat ik dat blijkbaar zelf niet kon.

Maar wie was ik dan werkelijk?
Wat deed ik hier op aarde?
Deze vraag liet mij uiteindelijk niet meer los.

Totdat het genoeg was, omdat ìk er genoeg van kreeg.
En ik werd stil. Voor het eerst ging ik echt luisteren naar mijzelf.

de naam 'Enfaeridion'
Wat er toen met mij gebeurde is met geen pen te beschrijven, omdat dit werkelijk een ervaring is van het hart.

Ik kan alleen maar zeggen dat ik op dat moment één werd met alles wat leeft.
Op dat moment wist ik ook alle antwoorden op alle vragen die ik mezelf kon stellen.
Mijn bewustzijn werd oneindig.
Ik wist waarom ik leef en hoe vaak ik in wat voor vorm dan ook heb geleefd.
Ik wist waarom de aarde bestaat en wat haar ontwikkelingsstadium is vergeleken met andere dimensies.
Ik wist wat mensen op aarde denken en voelen.
Op dat moment wist ik dat ik elke taal kon  spreken en elke vorm kon aannemen die ik maar wenste. Tijd en ruimte waren opeens begrippen die je naar eigen believen kon inrichten.

En op dat moment vond de aansluiting plaats tussen mijn groeiende ik-beleving en mijn volledig-zijn.

Maar er was nog meer.
Ik kon die ervaring op hetzelfde moment delen met anderen.
Die ‘anderen’ verkeren echter voortdurend in het stadium van bewustzijn waar ik op dat moment in mocht verkeren.
Zij die al leven in een voortdurende toestand van één-zijn-met-alles-wat-is, staan voortdurend klaar om iemand die echt kan luisteren te begeleiden en op te nemen in deze bron van AL-WAT-IS.

Mont Cardou
Uit dit Contact is de boodschap ontstaan die ik wil overbrengen aan iedereen die serieus de vraag aan zichzelf durft te stellen: Wie ben ik?

Het is een boodschap waarvan ikzelf de eerste getuige ben.
Iedere keer als ik mezelf verbind, omdat ik echt in stilte (zonder eigen gedachten) heb leren luisteren, kan ik mezelf in vol bewustzijn aan sluiten bij hen die mij in dit proces begeleiden.

Op die manier heeft er gedurende de afgelopen nu bijna dertig jaar een vorm van communicatie kunnen ontwikkelen die alleen maar kan plaatsvinden als er een oprecht luisteren vanuit innerlijke stilte plaatsvindt.
Dan alleen vindt de bewustzijnsverruiming plaats die werkelijk contact maakt met het Al-Zijn.
De kennis die hieruit voortvloeit, is altijd nieuw, omdat hij werkelijk beleefd en doorvoeld wordt.

De woorden die ik spreek zijn dan ook levende woorden.
Het zijn woorden die gesproken worden vanuit innerlijke stilte.
Zij worden gesproken vanuit eenheid met het Hoger Zelf en leiden alles wat erdoor geraakt wordt daar naartoe.