*18* CHESTNUT BUD & CHALCOPYRIET

headerWIJSHEID DOOR ERVARING

Wie de aandacht op het moment zelf kan richten, zal aan iedere mislukking een consequentie verbinden, zodat in een nieuwe situatie de fout zich niet zal herhalen. ‘Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.’

Iemand die steeds in dezelfde fout vervalt, heeft met deze elixer een goed middel om eindelijk de eeuwige frustratie te beëindigen en tot nieuwe en betere ervaringen te komen.

Deze elixer schenkt ons weer een wakkere en opmerkzame geest en de bereidheid om de levenslessen makkelijker te willen leren.
Zij is daarmee ook een goede ondersteuning bij het opnemen van leerstof, omdat deze sneller en gemakkelijk begrepen kan worden.

Chalcopyriet is een tetragonaal kristal met als kenmerkende affirmatie:
‘Kennis verzamelen’   en   ‘Een leven lang leren’

In combinatie met de Bachbloesemremedie  ‘Chestnut Bud’  wordt dit:
‘Wijsheid door ervaring’

 

Prijs: € 15,95

Gebruiksaanwijzing……

Wat biedt een Sellizin-consult?  Lees meer…….

Bestellen……

Disclaimer……